If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Chọn phương pháp phù hợp để trừ các số trong phạm vi 1000

Vấn đề

Gia muốn giải phép tính 563192.
Vì vậy, Gia đã tính nhẩm biểu thức (563200)+8.
Kết quả Gia tính nhẩm được có bằng 563192?
Chọn 1 đáp án: