If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Chọn phương pháp phù hợp để trừ các số trong phạm vi 1000

Vấn đề

Gia muốn giải phép tính 563192.
Vì vậy, Gia đã tính nhẩm biểu thức (563200)+8.
Kết quả Gia tính nhẩm được có bằng 563192?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?