If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Tính giá trị các biểu thức có dấu ngoặc đơn

Vấn đề

Chúng ta có thể đặt dấu ngoặc ở đâu trong biểu thức 2, times, 3, plus, 1, plus, 2 để có kết quả là 12, question mark
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?