If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Tính giá trị các biểu thức có dấu ngoặc đơn

Vấn đề

Chúng ta có thể đặt dấu ngoặc ở đâu trong biểu thức 2×3+1+2 để có kết quả là 12?
Chọn 1 đáp án: