If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Tính giá trị các biểu thức có và không có dấu ngoặc đơn

Tính giá trị một biểu thức có và không có dấu ngoặc đơn. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

từ hôm nay chúng ta sẽ học cách so sánh hai biểu thức này biểu thức thứ nhất là mở ngoặc 8 cộng 3 đóng ngoặc nhân 8 - 3 và điều thứ hai là 8 + 3 x 8 - 3 chúng ta có thể nhìn thấy sự khác nhau giữa hai biểu thức này đó chính là biểu thức thứ nhất thì có dấu ngoặc đơn sau khi biểu thức thứ hai không có dấu ngoặc đơn mình sẽ nhắc lại một chút về thứ tự thực hiện phép tính trong biểu thức nhất khi ở trong việc giúp chúng ta có cả dấu ngoặc đơn phép cộng phép trừ phép nhân và phép chia thì thứ tự thực hiện phép tính chính là mình sẽ thực hiện phép tính trong dấu ngoặc đơn trước sau đó vì sẽ thực hiện các phép nhân và phép chia cuối cùng mình mới thực hiện đến các phép cộng và phép trừ Vậy nên trong biểu thức này mình sẽ làm như thế nào nhỉ thì mình sẽ có bằng mình sẽ thực hiện phép tính trong dấu ngoặc đơn trước mình sẽ lấy 8 + ba là một số nước màu khác 8 + 3 = 11 ra sau đó mình nhân với 8 và - 3A ạ Bây giờ thì mình có phép nhân và phép trừ mình sẽ ăn trước 11 X8 là số 88 A và sau đó chúng ta sẽ - 3A 388 - 3 thì chúng mình sẽ được kết quả cuối cùng là 85 85 Được rồi bây giờ chúng mình sẽ thực hiện sau biểu thức đề này phải biểu thức không có dấu ngoặc đơn khi không có dấu ngoặc đơn mình sẽ viết một đường kẻ giữa ừ ừ đôi khi không có dấu ngoặc đơn thì chúng ta sẽ thực hiện phép nhân trước và phép cộng phép trừ sau Nếu tương tác thực hiện phép nhân trước thì mình sẽ có A8 + với 3 x 8 = 24 Vì sao nhân 8 bằng 24 và sau đó thì mình - 3 Ý là mình sẽ có bằng 8 cộng 24 bằng 32 và có bằng bây giờ thì biểu thức chỉ còn phép cộng và phép trừ mình sẽ thực hiện lần lượt từ trái sang phải 80 24 bằng 32 a32 và sau đó mình sẽ - 3 A và kết quả của cung đình có 32 - 3 = 29 u29 có phải ở đây này có thể thấy sự xuất hiện của dấu ngoặc đơn sẽ làm thay đổi kết quả của biểu thức biểu thức ở bên trái có dấu ngoặc đơn và kết quả cuối cùng là 85 trong khi được đứng bên phải không có dấu ngoặc đơn chỉ kết quả sẽ là 29 tỷ