If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

So sánh các số có 3 chữ số (bài tập)

Vấn đề

Điền dấu >,< hoặc =.
84+2+3
723
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?