Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

So sánh các số có 3 chữ số

Cùng so sánh hai số 394 và 397.

Tham gia cuộc thảo luận?

Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

chủ đề bài của chúng mình yêu cầu Hãy xác định số 394 lớn hơn hay nhỏ hơn số 397 Khi so sánh chúng mình phải sử dụng dấu nhỏ hơn học dấu lớn hơn Ừ Trước hết mình sẽ nghĩ lại hai số xuống đây nhé khi chúng ta có số 394 số 390 từ từ A và số 397 300 a90 37 vì chúng mình cũng phân tích mã số 394 có thể được viết bằng E300 số cộng khi chín chục ta có 34 đơn vị vì chúng mình có thể viết gọn hơn nữa a = 300 cộng a90 Ai Cập A4 từ tương tự với số 397 Mình có thể kết lại bóng E300 số cộng khi chín chục cho cậu 17 đơn vị Ơ hay anh Bằng E300 số cộng a90 cho cậu 37 khi gà có thể thấy rằng cả hai số 394 và 397 đều có 300 và chín chục Ừ như vậy cả hai số đang có hàng trăm và hàng chục như nhau em vì lý do đó chữ số hàng đơn vị sẽ là yếu tố quyết định Xem giữa hai số 394 và 397 số nhỏ lớn hơn số đầu nhỏ hơn Anh ở hàng đơn vị của hai số ta có thể thấy bốn nhỏ hơn 7 kể từ đó ta có thể suy ra là số 394 nhỏ hơn số 397 chúng mình sẽ kết hợp với này nhé số 394 số nhỏ hơn số 397 khi mặc chúng mình hoàn toàn có thể thích ngược lại là 397 số lớn hơn số 394 Ừ như vậy suốt Lạnh cách chúng mình so sánh số có 3 chữ số sẽ là sếp từ hàng trăm rồi đến hàng chục rồi đến hàng đơn vị anh ạ à à