If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Xem giờ hữu hạn (với đồng hồ có số)

Xem giờ chính xác trên đồng hồ có số. Được tạo bởi Lindsay Spears.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

bộ đồng hồ của chúng mình đăng chỉ mấy giờ nghỉ bây giờ chúng mình cũng thử làm nhé Anh bình thường trên Đồng Hồ của chúng ta thường chỉ có kim giờ Ê bà Kim Phúc có điều này là bởi vì thông thường khi chúng mình đọc giờ chúng ta chỉ quan tâm tới 2 yếu tố là số dở và số phút chúng mình sẽ ghi lại sang bên này nhí bình thường khi lọc giờ chúng ta chỉ thường quan tâm tới số giờ Ừ tra số phút ở đây là một trong những cách chúng mình có thể biểu thị giờ nhé cà phê biết số giờ trước hai chấm rồi đến sốt bây giờ chúng mình nhìn vào đồng hồ nắng Điều đầu tiên chúng ta cần làm Đó chính là nhìn vào xem Kim giờ đang chỉ vào đâu anh ở đây ta có thể thấy kim giờ đang chỉ vào khoảng trống giữa số 7 và số 6 thì kim giờ đi theo chiều kim đồng hồ nên chúng ta có thể kết luận được rằng chúng ta đã vượt qua 6 giờ nhưng mà chưa tới bây giờ Tức là bây giờ chúng mình đang ở dưới Thứ Sáu và đang trên đường tới giờ thứ Bảy như vậy chúng ta sẽ là 6 giờ đây nhỉ Bây giờ chúng mình nhìn qua kim phút kim phúc của chúng mình đang chỉ vào đâu nhỉ Bà có thể thấy kim phút đang chị thẳng vào cái móc này và cũng giống như kim giờ kim phút của chúng ta bắt đầu tuổi bình Tức là số 12 và đi theo chiều kim đồng hồ Anh và mỗi mốc nhỏ mà chúng ta thấy ở đây mỗi móc nhỏ mà chúng ta thấy ở đây tượng trưng cho một phút bây giờ chúng mình cũng đến nhé Ở đây chúng ta có không phúc một phút Hai phút 3 phút 4 phút 5 phút vậy mất lớn chúng ta có đây sẽ là mức 5 phút bây giờ xuống Vinh cùng đèn tiếp nhé ta sẽ có 6 phút để phút đánh thức 9 phút và thêm một mốc lớn nữa Ở đây là 10 phút khi tới đây chắc hẳn đã có một số bạn phát hiện ra quy luật đối với các mốc lớn này đó chính là với mỗi mốc lớn chúng mình sẽ cộng thêm 5 phút vào nhé tức là đấy bà đổ xuống ta có không phút năm phút mười phút đề sẽ nở 15 phút U20 Phú anh 25 phút sau 30 phút anh ở đây chúng mình có thể thấy kim phút vừa chạy qua 25 phút nhưng mà chưa chạy với 30 phút chính như vậy chúng mình sẽ quay trở lại phút thứ 25 nhé và từ phút thứ 25 này chúng mình sẽ đến lần lượt từng phút nổ ở đây ta có 25 phút 26 phút và 27 phút Ừ như vậy Số phút của chúng ta lắm 27 chúng ta sẽ ghét 27 vào đây chị đã tan có thể kết luận được rắn đồng hồ bây giờ đang chỉ 6:27 đáp án của chúng mình là 6:27 bây giờ chúng ta làm thêm một ví dụ nữa Anh ở ví dụ 2 này chúng ta có thể thấy kim giờ đang chỉ có khoảng trống giữa số 4 và số 5 tin tức là số giờ ở đầy đã vượt qua 4 giờ và đang trên đường tới 5 giờ như vậy chúng mình sẽ đặt 4 giờ đấy nhé Bây giờ chúng mình nhìn trong tim phút à khi chúng ta có thể thấy kim phút đang thịt thẳng và mốc này ta đây Xuống mình làm tâm tượng nhưng thí dụ một thôi ở đầy chúng ta có không phút 15 phút - 10 phút số 15 phút cả 20 Ừ ok ta có thể thấy khi chim phút chưa kịp đến tới số 20.000 chúng mình sẽ quay lại mốc số 15 nhé từ đây xuống ta sẽ đến lần lượt từng phút một ta có 15 phút 16 phút 17 phút 18 phút cả 19 phút như vậy ở đầy số phút của chúng ta là 19.000 cáo ta có thể kết bạn được rắn ở đầy đồng hồ Đăng chỉ 4:19 đáp án của chúng ta là 4:19 nhé Bây giờ chúng mình làm tiếp cho một ví dụ nữa Ừ Ừ ví dụ cuối này Kim giờ của chúng mình đang chỉ ở đâu nhỉ ta có thể thấy kim giờ có chúng mình vẫn đang chỉ vào khoảng trống giữa số 7 và số 8 là dù Kim giờ của chúng mình có gần số 8 hơn nhưng thực chất Bây giờ chúng mình vẫn đang ở mức 7 giờ và chúng mình đang tiến rất cần đến mức 8 giờ như vậy Xuống mình sẽ ghi bây giờ này Nghỉ à Đang ở lúc 7 giờ Bây giờ chúng ta sẽ nhìn sang kim phút kim phút của chúng mình đang chỉ vào đâu nhỉ khi kim phút của chúng ta đang chị thẳng vào lúc này ta là chúng mình có thể thấy kim phút của chúng ta đi gần được một vòng dối từ tương tự thứ hai ví dụ trên chứng minh thử đến nhé là sẽ bắt đầu với không phút năm phút mười phút 15 phút 20 phút 25 phút 30 phút Bà Năm phút 40 phút cả 45 phút a và có thể thấy kim phút của chúng ta vừa mới đi qua 45 phút một chút và đang Chỉ thẳng vào 46 phút Nếu hệ số phút của chúng ta là 46 nhé A và ta có thể kết luận được dáng đồng hồ của chúng mình đang chỉ vào o 7:46 đáp án của chúng ta đã 7:46 nhé