If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:3:30

Thuyết minh video

em có một giá sách và bảng dưới đây cho biết số sách ở mỗi kể có kẻ thứ nhất có 19 cuốn sách kể thứ hai có 24 cuốn sách kể thứ ba có 32 cuốn sách và kẻ thứ 4 có bảy cuốn sách Như vậy tổng cộng có bao nhiêu sách ở trên giá Em hãy dùng video lại và nghĩ sinh mà có giải được không Trước khi ta làm cùng nhau nhé ạ Bây giờ hãy làm cùng nhau nào về nước ta muốn tin tổng số sách trên các kệ sách có tổng số lô h thì ta phải cộng 19 cuốn với 24 cuốn với 32 cung với 7 cuốn để nó sẽ là 19 + 24 + 32 cộng 7 và đây là 780 cần tính vậy chúng ta giải bằng cách nào thì mình sẽ giải bằng cách chia thành hàng chục và hàng đơn vị ví dụ mình sẽ biết 19 này số thành 10 + chính mình có một trục và chính đơn vị 379 đơn vị tương tự thì mình mất 24 này thành 20 cộng 4 20 cộng 40 viết 32 thành 30 cộng 2 30 + 2 và cuối cùng thì mình viết để mình dùng một màu đẹp ở đây Màu xanh mình sẽ viết lại số 7 này thật ra thì mình không còn viết lại Bởi vì vậy chỉ có 7 đơn vị nên mình sẽ viết bậy đây thôi Bây giờ thì mình sẽ may nhận số hàng chục xanh ra đây Ừ vậy thì mình sẽ có là mười cộng với 20 thì mình sẽ bên đấy không phải nhầm nhé cộng 30 Em gửi hình chụp đã xong rồi về phần mình sẽ làm tương tự với ngành đơn vị mình sẽ dùng màu cam nè Nó sẽ là chính 427 nghĩa là gọn chính + 4 + 2 + 7 + 20 cộng 30 bằng bao nhiêu người cộng 20 là 30 cộng thêm 30 C bằng 60 I Mục đích khác để tính là mình có một số 10 cộng với hai chục nó sẽ là ba chục cộng thêm ba chục nữa là sáu chục là 60 này và dọc đường kính Cái này như thế nào thật ra thì mình có thể làm theo bất cứ Trật tự nào hay cộng 7 tầng 9 ở bài 9 + 9 thì sẽ bằng 18 nè vì vậy Cái này sẽ là 18 cộng 4 như vậy ta thấy cần cộng hai vào đây để làm tròn Tình 20 phần những có hai ở đây thì mình viết như này mình sẽ viết theo dạng đây là 60 + nếu mà lấy hai từ bốn và Mai nó cộng với 18 thì đây sẽ là 20 cộng 22 các điều lệ bằng nhau đó là lý do vì sao tại vì nó sẽ dễ hơn khi cộng 20 với 60 là hai chục cộng sáu chục nè Ở đây sẽ là 80 80 80 cộng hai thì tất nhiên ta có kết quả ta có thể ăn mừng ở đây rồi kết quả sẽ là 82 đó là tổng cộng số đó à