If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Cộng nhẩm bằng cách nhóm lại thành nhóm 10 và 100

Viết lại các phép cộng để chúng trở nên dễ giải hơn.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

ở trong video này thì mình sẽ luyện tập thêm với một vài theo cậu và cách làm của mình sẽ là mình cố gắng đổi các số hạng này thành các số tròn chục Ví dụ như ở đây mình có phép tính 63 + 427 A và phép cộng này Nhìn có vẻ rạng rồi đúng không nhỉ Mình sẽ muốn thay đổi với cậu này một chút mình sẽ bớt từ một số và chuyển qua số kia để làm sao cho phép cụm này có kết quả không đổi nhé ví dụ như mình sẽ lấy ba từ 63 và mình sẽ còn lại 60 đúng không Mình sẽ chuyển 3 sang số 427 và nó sẽ trở thành 430 mình có 60 + 430 và sẽ đơn giản và rất nhiều Bây giờ thì mình sẽ điền vào từng bước của phép cộng này nhá đề bài cho là 63 + 427 sẽ bằng 60 cộng với một số gì đó rồi cộng với 427 xổ số gì đó Ở đây sẽ phải bằng 3 bởi vì 63 sẽ bằng 60 cộng với 3 thì mình sẽ điền 3 vào đây cho hợp lý Đúng không nhỉ tiếp theo thì mình sẽ thay đổi thứ tự của sau + thay vì lấy 60 cộng ba trước rồi cộng 427 thì mình sẽ lấy 3 + 427 trước rồi sau đó cộng với 60 thì mình sẽ lấy ba từ 60 và cộng với 427 trước các bạn sẽ được 430 ạ Bây giờ thì phải còn lại trở nên đơn giản hơn rất nhiều rồi 60 + 430 thì mình có thể dễ dàng tính nhỏ mình chỉ cần cộng 60 vào đây thôi và kết quả sẽ là 490 à mình làm thêm một vài ví dụ nữa nhé nhà mình có phép cộng 275 cộng thêm 595 mình cần cộng hai số này với nhau và hãy xem chúng ta có thể chuyển các số này thể các số tròn chục không nhá 275 thì mình có thể tách ra thành 270 cộng thêm một số nào đó và sau đó bình cộng 15 trăm chín năm sau nó sẽ là năm 275 sẽ bằng 270 + năm và sau đó mình cộng với 595 Tại sao mình phải làm thế nhỉ Nếu mình lấy 5 từ 275 và mình chuyển qua 595 như những gì chúng ta làm ở đây thì 595 sẽ biến thành 600 và bài toán của mình sẽ dễ hơn rất nhiều vậy nên là ở đây mình lấy 5 cứ 275 và mình chuyển đến 595 mình sẽ thay đổi thứ tự cộng mình + năm với năm trăm chín năm trước Vì sao đó thì mình sẽ + gửi 270 sao vậy mình sẽ có 270 cộng với 600 A và mình đã lấy 5 từ 275 gạt chuyển hóa 595 và bây giờ được 600 bây giờ thì nó có thể tính nhẩm dễ dàng rồi 270 cộng 16 trăm thì mình sẽ cộng và hàng trăm và nó sẽ được 870 à mình làm thêm một vài ví dụ đấy nhé Anh Điền vào chỗ trống này 51 cộng 83 thì sẽ bằng khoảng trống cộng với 84 nhà mình có 83 cộng thêm một thì sẽ bằng 84 vậy nên 51 thì phải bur151 với một thì sẽ bằng 50 và này có 50 cộng 84 tại sao mình phải làm thế Cho 50 cộng 84 sẽ là một phép cộng dễ để thực nghiệm hơn mình có thể lấy 5 lần một chục tức là 50 cộng với 8 lần 1 chục tức là 80 và mình sẽ được 13 lần một chục tức là 130 và sau đó mình còn 4 Nhưng cậu thêm bố sẽ là 134 vậy điều mình cần nhớ đó chính là mình lấy từ một số hạng bao nhiêu thì mình sẽ cần phải cộng lại vào số hạn còn lại bấy nhiêu để đảm bảo là giá trị của biểu thức này không đổi chứng minh cùng là thêm một bài nữa nhé 138 + 710 thì sẽ bằng khoảng trống cộng với 700 710 thì biến thành 700 Vậy là chúng ta đã lấy bớt mua cứ nó và mình cần phải cộng thêm 10 vào 138 138 cộng thêm 10 sẽ bằng 148 và bây giờ thì phép cộng trở nên rất dễ dàng rồi 248 cộng với 7 trang thì kết quả sẽ là 848 Và đây là một phép cộng sẽ thực hiện hơn rất nhiều so với phép cộng ban đầu của ta