Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Chọn cách tính phù hợp cho phép cộng trong phạm vi 100

Vấn đề

Chọn các cách phù hợp để tính 43+43.
Chọn tất cả đáp án đúng: