If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Bảng hàng giá trị trong phạm vi 1000

Biểu diễn số 842 và 507 dùng bảng giá trị. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

anh ở đây mình có con số 842 và các bạn hãy tạm dừng video này lại để xem xem mình có thể tự xác định được con số này có bao nhiêu trăm bao nhiêu chục và vào nhiều đơn vị không nhất chúng ta hãy tạm dừng video và tự nghĩ được rồi bây giờ chúng mình sẽ làm cùng nhau nhé Mình có thể bắt đầu từ bên nào cũng được nhưng mà thôi mình sẽ bắt đầu từ bên phải từ bên phải thì chúng ta có số 2 ở hàng đơn vị số này có hai đơn vị mình sẽ viết hai đơn vị ở đây và mình chuyển đến hàng tiếp theo đây là hàng chục ở bên trái hàng đơn vị hàng chục có số 4 đứng ở hàng chục vậy nên con số này có bốn chục mình sẽ viết bốn ra cuối cùng đầy chính là hàng chăn hàng trăm ở bên trái hàng chục và con số này có 800 Vậy nên con số 842 sẽ bao gồm 800 Ba bốn chục và hai đơn vị một cách khác là chúng ta có thể biểu diễn con số 842 đó là bằng 800 cộng với 40 em cộng thêm 2 vì vậy Đây là hai cách khác nhau mà chúng ta có thể dùng để biểu diễn con số 842 và đây phần ở trên này được gọi là bảng giá trị ở đây sẽ là một khái niệm và chúng ta sẽ học ở trong rất nhiều video tiếp theo đây chính là bảng giá trị Ừ được rồi Chúng mình hãy cùng nhau làm thêm một ví dụ nữa nhé Ví dụ như chúng mình có con số 507 con số 507 và chúng ta hãy cùng viết số 507 này vào một bảng giá trị nhé Đây là hàng trăm đây là hàng chục và đây là hàng đơn vị ơi các bạn hãy tạm dừng gì đừng để lại và xem xem mình có thể tự điền vào bảng giá trị nhưng không nhất Ừ được rồi bây giờ chúng mình sẽ làm cùng nhau mình sẽ đi từ bên trái sang đây là hàng trăm đây là hàng chục ra đây là hàng đơn vị chúng ta có hàng đơn vị hàng chục và hàng trăm được rồi bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu từ bên trái con số này có 500 và khả năng thu hút là nó có số 0 ở hàng chục nó có không trục và con số này có 7 ở hàng đơn vị vậy là nó có 7 đơn vị ừ ừ