If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

So sánh các số trong phạm vi 10

Vấn đề

Số nào lớn hơn?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?