If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Ôn tập các kí hiệu so sánh

Ôn tập các kí hiệu lớn hơn, bé hơn, và bằng, và thử sức với các câu hỏi.

So sánh các số

Khi ta so sánh các số với nhau, ta có thể dùng kí hiệu để diễn tả số đầu tiên lớn hơn, bé hơn, hoặc bằng với số thứ hai.

Lớn hơn

Ký hiệu dành cho lớn hơn>.
19 lớn hơn 4. Vì vậy, chúng ta dùng ký hiệu > và viết là 19>4.

Bé hơn

Kí hiệu dùng cho bé hơn<.
23 bé hơn 80. Nên chúng ta dùng ký hiệu < và viết là 23<80.
Một cách để nhớ các ký hiệu là đầu mở của ký hiệu sẽ luôn hướng về phía số lớn hơn.

Bằng

Ký hiệu cho bằng=.
35 bằng với 35. Nên chúng ta dùng ký hiệu = và viết là 35=35.
Luyện tập thêm về các ký hiệu trong phép so sánh? Hãy xem video này.

Luyện tập

Bài 1
Điền vào chỗ trống:
48 __ 43
Chọn 1 đáp án:

Bạn muốn làm thêm nhiều bài tập dạng này? Hãy làm thử bài tập này.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.