If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Giới thiệu về cung lồi và cung lõm của đồ thị hàm số

Vấn đề

Hình vẽ dưới đây là đồ thị của hàm số g.
Tìm tất cả các khoảng sao cho g(x)<0g(x)>0.
Chọn tất cả đáp án đúng:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?