If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Giới thiệu về điểm uốn của đồ thị hàm số

Vấn đề

Cho hàm số g có đạo hàm cấp hai.
Những điểm nào sau đây là điểm uốn của đồ thị hàm số g?
Chọn tất cả đáp án đúng:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?