If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Đếm số kết quả có thể xảy ra bằng sơ đồ cây

Sơ đồ cây biểu diễn các kết quả có thể xảy ra từ một sự kiện. Mỗi nhánh trong sơ đồ cây biểu diễn một kết quả có thể xảy ra. Sơ đồ cây có thể được dùng để tính số kết quả có thể xảy ra và tính toán xác suất xảy ra của các kết quả đó. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video