If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Không gian mẫu của công việc được thực hiện với hai hành động trở lên

Tìm hiểu khái niệm “không gian mẫu”. Hãy xem không gian mẫu được biểu diễn dưới dạng một sơ đồ cây, dạng bảng và dạng liệt kê như thế nào.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video