If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:3:11

Thuyết minh video

từ hôm nay chúng mình sẽ không tìm hiểu về phép thuật nhé Giả sử Bây giờ chúng mình đang muốn biết một cộng một bằng mấy ta có A1 số cộng A1 anh Bằng Ừ để giải được bài toán này chúng mình có thể sử dụng các con vật để có hình dung rõ hơn như vậy Giả sử ở đây mình có một con chim màu xanh lá cây đá một con chim màu đỏ Vậy tổng cộng chúng mình có bao nhiêu con chim nhỉ chúng mình cùng xem nhé Ở đây chúng ta có một con chim màu xanh lá cây và một con chim màu đỏ như vậy Tổng cộng chúng ta có tất cả hai con chim nhé nhà mình có thể kết luận được rằng một cộng một bằng hai chúng mình sẽ ghi số 2 vào đây nhé ạ Bây giờ chúng mình cùng làm thức một ví dụ tương tự nhưng với số lớn hơn nào Anh ở ví dụ 2 này chúng mình có một số hỏi chấm em dấu hỏi chấm này hay cũng chính là số chúng mình đang cần tìm sẽ bằng 32 số cộng 33 khi các em nhớ nhé số chúng mình đang cần tìm sẽ bằng 2 + 3 em bài toán này chúng mình sẽ phải giải như thế nào nhỉ Ở đây các em dừng video lại và thử tự thì nước á nhé từ tương tự như ví dụ một ở ví dụ 2 này chúng mình gồm lại sử dụng các con vật nào ạ Bây giờ giả sử chúng mình có hai con chim màu xanh còn thêm màu xanh thứ nhất con chim màu xanh thứ hai và thêm vào đó chúng mình cũng có ba con chim màu đỏ chín màu đỏ thứ nhất con chì màu đỏ thứ hai và con chim màu đỏ thứ ba như vậy Tổng cộng Mình có tất cả bao nhiêu con chim nhỉ chúng mình cùng đến nhé anh ở đây chúng mình có một con chim hai con chim ba con chim bốn con chim giá năm con chim như vậy chúng mình có tất cả 5 con chim nhé trong đó có hai con hồ xanh lá cây và ba con màu đỏ ở đây chúng mình có thể kết luận được rằng hai cộng ba bánh năm Ừ như vậy Mình có thể thay thế dấu hỏi chấm ở đây bằng số 5 Ừ tao có phép tính năm Bóng 2 + 3