If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Phép cộng có kết quả bằng 10

Việt tìm ra số quả chuối cần thêm vào 3 quả chuối để có tổng cộng 10 quả. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

khi chúng ta có 3 quả chuối ở đây 123 Vậy ban đầu mình Có 3 quả chuối và mình muốn thêm một vài quả chuối nữa sao chào Cuối Cùng Mình có tất cả mọi quả ban đầu mình chỉ có 3 quả thôi Mình vẫn có mời quả cơ 1234567891 vậy Mình cần cộng bao nhiêu với ba để có thể có 10 nhỉ ở tại đây các em như rừng video bạn và thưởng tự tính xem nhé khi chúng ta cũng giải bài toán này Nào hãy cùng cộng thêm chuối nhé Ở đây có sẵn ra quả rồi chúng ta hãy xem quả chuối thứ tư vào nào đây là quả chuối Thứ Tư nhé kết quả chuối thứ năm kết quả chuối thứ sáu quả chuối thứ bảy kết quả chuối thứ 8 kết quả chuối lớp 9 ạ và quả chuối thứ mấy Vì vậy mình có thêm vào bát nước quả chuối nghỉ ở đây ta có 123456789 10 quả chuối tất cả vì vậy chúng ta đã phải cộng thêm bao nhiêu quả với bác quả ban đầu để có được 10 quả như bây giờ là nhỉ là chỉ việc đến với Trung Quốc là được thêm vào thôi đầy là 1 1234567 vì vậy chúng mình đã thêm vào bể quả chuối bởi quả tất cả nhìn vào với ba quả ban đầu để có được 10 quả như bây giờ vậy bà + 7 = 10 và ta có thể thấy rằng số quả ghế bên trái bằng với dấu quả bé bên phải ở vệ trái ta có 123456789 10 quả chuối ở phía phải ta có 123456789 10 quả như vậy cả hai vé có số quả đều bằng nhau nhé