If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Tìm số chưa biết trong phạm vi 10

Bạn An chỉ cách cộng 2 số để được 10. Bạn ấy dùng 3 + ___ = 10 và 6 + ___ = 10 làm ví dụ.

Tham gia cuộc thảo luận?

Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

D3 cộng thêm mấy sẽ bằng 10 nhỏ chúng mình hãy tạm dừng video và nghĩ xem mình sẽ cần phải cộng thêm mấy vào ba để có được 10 mét Ừ được rồi bây giờ chúng mình hãy làm cùng nhau nhé Bên này mình có ba chấm sàn màu hồng 123 và mình cũng có 10 ô vuông 123456789 10 Vậy thì mình sẽ cần thêm bác đi chấm tròn nữa để có thể lấp đầy hết người yêu này được chứng minh cùng nhau đến nhá thì mình sẽ cần thêm 123456779 sàn nữa để có thể lắp đế 10 ô vuông này và 3 cộng 7 cũng sẽ bằng 10 mình sẽ viết bài ở đây nhé Ừ được rồi chúng mình làm thêm một ví dụ nữa nhé anh trung bình có sáu cộng với mấy sẽ bằng 10 nhỏ chúng mình cùng đi nhé bên này mình có 6.do màu xanh 123456 và mình cũng có 10 ô vuông 12345678910 Vậy thì mình sẽ Cần thêm bao nhiêu chấm tròn nữa để có thể lắp đấy hết người ô vuông ngành nào chúng mình lại cùng nhau đến nhất mình sẽ cần thêm một hai ba bốn bốn chấm tròn nữa là có thể lấp đầy hết 10 lô cung rồi và sáu cộng với 4 cũng sẽ bằng 10 mình sẽ biết bún ở đây nhé ừ ừ