If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:3:19

Xem giờ chính xác (với đồng hồ không có số)

Thuyết minh video

-Hãy nhìn vào một chiếc đồng hồ và xem thời gian đang được biểu diễn trên đó. Đồng hồ có hai kim; đầu tiên là cây kim ngắn hơn này, nó đại diện cho số giờ, và sau đó là có một cây kim cài hơn ở đây nó đại diện cho số phút. Giờ, chúng ta có thể bắt đầu với số giờ, cây kim ngắn hơn ở ngay đây. Trước khi chúng ta tính số giờ, các em có thể phải chú ý rằng chiếc đồng hồ của chúng ta chưa được đánh số. Nên giờ hãy đánh số cho nó nào. Ở đỉnh đồng hồ,ở đây, luôn luôn là 12 giờ. Đó là nơi mà kim giờ bắt đầu và sau đó, kim giờ chỉ thật sự làm việc với những vạch lớn này. Vậy nên khi nó đi đến vạch đầu tiên này, thì lúc đó nó là 1 giờ. Và khi nó đến vạch tiếp theo, 2 giờ, và ba và bốn, năm và tiếp tục vậy, cho đến khi chúng ta đi hết vòng và quay lại số 12. Vây bây giờ, kim giờ của chúng ta, hãy nhìn vào kim giờ ở ngay đây. Chúng ta thấy nó đã qua số 10, nhưng nó chưa đến số 11. Điều đó có nghĩa là số giờ của chúng ta, là đã qua 10 giờ, có thể là 10:05, có thể là 10:30, nhưng nó chưa đến 11 giờ, nên hiển nhiên chúng ta có thể ghi 10 vào chỗ số giờ. Giờ hãy chuyển qua số phút. Đây là kim phút của chúng ta, và nó có vẽ như nó đi đến vach này. Vạch phút thì nhỏ hơn và người ta cũng sử dụng những vạch nhỏ hơn cho nó trên đồng hồ. Kim phút khi bắt đầu sẽ hướng lên trên, vậy khi kim phút ở đây thì nó là đang 10 giờ và sau đó nó di chuyển một phút, vậy đã qua 1 phút của 10 giờ hay 10:01. 10:02, 10:03, 10:04, 10:05. Vậy đã qua 5 phút của 10 giờ, và nó tiếp tục như vậy. 10:06, 10:07, 10:08, 10:09, 10:10 ở ngay đây, và có lẽ các em thấy một khuôn mẫu ở đây, nó tiếp tục quay. Ở đây nó là 0 phút sau 10 giờ. Nên nó là 0, sau đó là 5, 10. Vậy đây sẽ là 15. Chúng ta vừa đếm theo 5 đơn vị. Và sau đó là thêm 1 phút là 16 phút. Vậy đó là 10:16 hoặc 16 phút qua 10 giờ. Một bài nữa ở đây. Một lần nữa chúng ta hãy bắt đầu với kim giờ. Và chúng ta đã biết cách đánh số; chúng ta biết đây là 12, một, hai. Chúng ta có thể tiếp tục đánh số, nhưng kim giờ chỉ chỉ ngay đây nên chúng ta thât sự không cần làm vậy. Kim giờ nằm giữa một và hai. Vậy nó là sau 1 giờ, nhưng chưa đến 2 giờ. Nên nó là 1 gì đó, và bằng cách nhìn vào kim phút chúng ta có thể thấy rằng thời gian đã qua qua khá nhiều ở giờ thứ nhất. Kim phút này đã đi theo vòng tròn. Và nhớ rằng đây là đã trôi qua 5 phút, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Chúng ta có thể đi đến 45, nhưng đó là quá xa rồi. Vậy nên hãy quay lại 40 và đếm theo một đơn vị. 41, 42, 43, 44. Kim phút của chúng ta chỉ vào đây 44 phút qua 1 giờ hoặc 1:44.