If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:3:44

Xem giờ chính xác (với đồng hồ có số)

Thuyết minh video

-Hãy nhìn vào chiếc đồng hồ này và xem chúng ta có thể nói được rằng nó đang chỉ mấy giờ không. Đầu tiên, nếu chúng ta nhìn vào một chiếc đồng hồ, chúng ta có hai kim bởi vì thời gian sẽ được nói ở hai phần. Nó được nói ở phần giờ, đó là một phần. Và trên một chiếc đòng hồ thì thời gian được đại diện bởi kim ngắn, và phần còn lại là phần phút. Và trên một chiếc đồng hồ kim như cái này, số phút được đại diện bởi kim dài. Nào đầu tiên chúng ta hãy nhìn vào phần giờ . Chúng ta có kim ngắn, và nó nằm giữa số sáu và bảy. Điều đó có nghĩa là nó đã qua 6 giờ, nhưng chưa hẳn là 7 giờ, bởi vì kim giờ bắt đầu từ trên đỉnh đồng hồ và đi theo vòng tròn qua chỗ 6 giờ, nhưng nó không phải 7 giờ. Nên đó là sáu giờ gì đó. Sáu giờ gì đó. nó có thể là 6:15, có thể là 6:45. Chúng ta sẽ tính số phút sau, nhưng chúng ta biết được rằng nó sáu sáu giờ nhưng không phải là bảy giờ. Chúng ta sẽ đặt số sáu vào chỗ điền giờ của chúng ta. Khi đó, để có số phút, chúng ta nhìn vào kim dài hơn và nó đang chỉ vào ngay đúng vạch này. Và số phút, một lần nữa, cũng bắt đầu ở trên đỉnh và đi vòng tròn. Nhưng giờ, mỗi khoảng nhỏ này là một phút. Nên chúng ta có thể đếm một, hai, ba, bốn, năm, và chúng ta đến ô đầu tiên này, chỗ đầu tiên này, chúng ta vừa đếm được 5 phút. Chúng ta hãy tiếp tục như vậy nào. sáu, bảy, tám, chín 10 ở ô tiếp theo này, và có lẽ các em sẽ thấy một khuôn mẫu gì đó ở đây. Mỗi lần chúng ta đếm đến những số này hoặc một ô, chỗ vạch to hơn, chúng ta sẽ có thêm năm phút. Nên nếu chúng ta tiếp tục đếm như vậy thì đây sẽ là 15 phút. Tiếp tục nào. 20. Tiếp tục. 25. Giờ chúng ta không thể đếm hết đến số 6 bởi vì kim phút của chúng ra dừng ở đây. Nó chưa qua khỏi phần này. Vậy sau 25, chúng ta sẽ lại đếm theo một đơn vị, đó là một phút. Chúng ta có 25, 26, 27. Kim phút đi đến 27 ngay tại vạch này, điều đó có nghĩa là 27 phút đã trôi qua. Hãy thử một bài khác nào. Kim giờ nằm giữa số bốn và số năm, điều đó có nghĩa là đã sau 4 giờ. Đã qua một số phút ở bốn giờ, nhưng lại chưa đến năm giờ. Và giờ hãy nhìn vào kim phút của chúng ta. Cây kim dài hơn chỉ số phút. Kim giờ bắt đầu ở đỉnh đồng hồ và nó đi đến 5, 10, 15 nhưng chưa tới 20, giờ hãy quay lại chỗ 15 và đếm theo một đơn vị. 16, 17, 18, 19. Kim phút của chúng ta dừng lại ngay chỗ 19. Vậy 19 phút đã trôi qua, hoặc 4:19. Và bài này, cố khuyến khích các em nên tạm dừng video lại và nhìn xem các em có thể tính được thời gian không. Nào, hãy thử việc đó cùng nhau. Kim phút, nó nằm giữa bảy và tám. Vây nó đã qua 7 giờ nhưng chưa tới 8 giờ, và bằng cách nhìn vào kim giờ chúng ta thấy nó đã qua gần như hết giờ thứ bảy vì nó gần như là tám. Và hãy nhìn vào kim phút, ta thấy rằng kim phút đã đi đến đây. nó gần như quay lại đỉnh của đồng hồ. Và kim phút đó, đã đi từ đỉnh đồng hồ đã đi qua năm, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, và thêm một đơn vị, 46 phút trôi qua. 46 trôi qua của sau 7 giờ. Thời gian lúc này là 8:46.