If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:5:30

Classifying triangles by angles

Thuyết minh video

Chúng ta đã thấy rằng ta có thể phân loại các tam giác là tam giác đều, tam giác cân, hay tam giác thường dựa vào độ dài các cạnh của tam giác đó. Vậy thì, nếu không có cạnh nào bằng nhau, nếu có tam giác như thế này, chúng ta sẽ xem nó 1 tam giác thường. mình giả sử cạnh này không bằng với cạnh này và không có cạnh nào bằng cạnh còn lại. Vậy đó là tam giác thường, và đây chỉ là ôn lại. Nếu mình có ít nhất 2 cạnh bằng nhau, giả sử cạnh này bằng với cạnh ở đây, mình kí hiệu chúng bằng nhau, đây là một tam giác cân. nếu tất cả 3 cạnh đều bằng nhau nếu cả 3 cạnh đều có cùng độ dài, chúng ta sẽ gọi là tam giác đều. trong hầu hết các trường hợp, bạn cũng có thể nói đây là tam giác cân vì tam giác cân có ít nhất 2 cạnh bằng nhau. Tam giác này có ít nhất 2 cạnh, nó có 3 cạnh bằng nhau. Vậy tam giác này đều và cân. Trong khi đó, nếu cạnh thứ 3 này có độ dài khác, thì tam giác này chỉ cân, chứ không đều. Tất cả kiến thức đã được ôn lại. Bây giờ, trong video này, nếu chúng ta không được cho độ dài các cạnh và chỉ có số đo một vài góc. Ví dụ, giả sử ta được cho 1 tam giác. Giả sử ta được cho 1 tam giác và số đo 1 số góc của nó. Giả sử góc ở đây bằng 40 độ và góc ở đây bằng 50 độ. dựa vào đó, có thể phân loại xem nó là tam giác thường, cân, hay đều không? mấu chốt là nếu biết được số đo 2 góc trong của 1 tam giác thì luôn luôn tìm được góc thứ ba vì tổng 3 góc của tam giác bằng 180 độ. nếu góc 40 độ và góc này 50 độ, tổng của chúng bằng 90 độ. Vậy để tổng 3 góc bằng 180 độ, thì góc này phải bằng 90 độ. Chúng ta thậm chí có thể kí hiệu nó là góc vuông. Vậy nếu có 1 tam giác mà tất cả các góc trong của nó đều khác nhau, có nghĩa là tát cả các cạnh cũng sẽ khác nhau. Một cách hiểu là nếu 1 góc trở nên rộng hơn, thì cạnh đối diện với góc đó sẽ dài hơn. Nếu góc này lớn hơn hay nhỏ hơn, cạnh đối diện của nó sẽ trở nên lớn hơn hay nhỏ hơn. Nếu góc này lớn hơn hay nhỏ hơn, cạnh này cũng sẽ lớn hơn hay nhỏ hơn. hi vọng bạn hiểu nếu có 3 góc khác nhau thì bạn cũng sẽ có 3 cạnh với độ dài khác nhau. Vậy thì dựa vào các góc ở đây, chúng ta có 3 góc khác nhau, ta có thể #kết luận đây là 1 tam giác thường. ta sẽ xem tiếp một vài ví dụ nữa. hãy xét cái thú vị nào. Giả sử góc này bằng 70 độ và góc này bằng 40 độ. dựa vào thông tin đó, tam giác này là tam giác gì? bạn xét được không? dùng lập luận tương tự. Tổng các góc trong 1 tam giác phải bằng 180 độ. 70 cộng 40 bằng 110, vậy 110 cộng với bao nhiêu thì bằng 180 độ? 70 độ. Vậy góc ở đây bằng 70 độ. Bây giờ chúng ta có trường hợp mà 2 góc có cùng số đo. Một cách nghĩ là, dựa vào liệu góc này lớn hay nhỏ, để xác định độ dài của cạnh đối diện và góc ở ngay đây, dựa vào việc nó lớn hay nhỏ, để xác định độ dài của cạnh đối diện nó. Vì 2 góc này bằng nhau, vì chúng có cùng số đo, nên 2 cạnh đối diện của chúng cũng bằng nhau. Vậy cạnh này sẽ bằng cạnh này. Vậy dựa vào thông tin đó, vì bạn có thể chứng minh 2 góc này bằng nhau, nên có thể nói rằng đây là tam giác cân. #hãy làm ví dụ thứ ba, bạn có thể đoán được điều mình muốn làm. Giả sử góc này bằng 60 độ. Tam giác này là tam giác gì? nếu góc này bằng 60 độ và góc này cũng bằng 60 độ, để tổng của chúng bằng 180 độ, thì góc này phải bằng 60 độ. Nếu cả 3 góc đều bằng nhau, nghĩa là 3 cạnh cũng bằng nhau vậy là 1 tam giác đều. như ta đã nói ở trên, bạn cũng có thể coi nó là 1 trường hợp con của tam giác cân vì có ít nhất 2 góc và 2 cạnh bằng nhau, nhưng ở đây ta có cả 3, vậy đây là tam giác đều.