If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Phân loại tam giác theo độ dài cạnh

Vấn đề

Hoàn tất bảng phân loại tam giác dưới đây.
Tam giácPhân loại
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?