If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Dựng hình tam giác

Vấn đề

Kéo các đỉnh của tam giác bên dưới để tạo thành một tam giác vuông có độ dài các cạnh là 9, 12, và 15.
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?