If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 9 (Việt Nam) > Chương 5

Bài học 2: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Nghiệm của hệ phương trình

Bạn có thể cần: Máy tính

Vấn đề

y=5x+1y=3x2
(3;8) có phải là một nghiệm của hệ phương trình trên hay không?
Chọn 1 đáp án: