If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 9 (Việt Nam)

Khóa học: Toán lớp 9 (Việt Nam) > Chương 5

Bài học 2: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Nghiệm của hệ phương trình

Bạn có thể cần: Máy tính

Vấn đề

y=5x+1y=3x2
(3;8) có phải là một nghiệm của hệ phương trình trên hay không?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?