If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 9 (Việt Nam) > Chương 5

Bài học 2: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Tìm số nghiệm của hệ phương trình bằng phương pháp đại số

Vấn đề

Hệ phương trình sau có bao nhiêu nghiệm?
{y=5x+1y=15x
Chọn 1 đáp án: