If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Tính chất đường phân giác của tam giác

Bạn có thể cần: Máy tính

Vấn đề

DAC^=BAD^.
Tính độ dài đoạn thẳng CD?
Làm tròn đến hàng phần mười.
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
Triangle A B C, but angle A is bisected by line segment A D, creating two new triangles, triangle A C D and triangle A B D. Point D is on Side B C. Side A C is five point nine units. Side D B is two point eight units. Side A B is eight point one units.
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?