If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Chứng minh định lý bằng cách sử dụng tam giác đồng dạng

Vấn đề

Trong tam giác sau, ECAE=DBAD.
Dưới đây là bài chứng minh ED CB. Bài chứng minh này có hai phần.
Hãy hoàn thành phần B của chứng minh.

Phần A: Chứng minh ACAE=ABAD

Phần B: Chứng minh ED CB

Phát biểuLý do
8A^=A^Góc chung
9AED
Trường hợp đồng dạng
(Phần A, 8)
10E1^=C2^Các góc tương ứng của hai tam giác đồng dạng thì bằng nhau. (9)
11ED CBNếu một đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b phân biệt và trong số các góc tạo thành có một cặp góc
bằng nhau thì hai đường thẳng a và b song song với nhau. (10)