If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Chứng minh định lý bằng cách sử dụng tam giác đồng dạng

Vấn đề

Trong tam giác sau, start fraction, E, C, divided by, A, E, end fraction, equals, start fraction, D, B, divided by, A, D, end fraction.
Two triangles A B C and triangle A D E mapped on top on one another sharing point A. Angle A E D is labeled one. Angle E C B is labeled two.
Dưới đây là bài chứng minh E, D, \parallel, space, C, B. Bài chứng minh này có hai phần.
Hãy hoàn thành phần B của chứng minh.

Phần A: Chứng minh start fraction, A, C, divided by, A, E, end fraction, equals, start fraction, A, B, divided by, A, D, end fraction

Phần B: Chứng minh E, D, \parallel, space, C, B

Phát biểuLý do
8A, with, \widehat, on top, equals, A, with, \widehat, on topGóc chung
9triangle, A, E, D, ᔕ, triangle
Trường hợp đồng dạng
(Phần A, 8)
10E, 1, with, \widehat, on top, equals, C, 2, with, \widehat, on topCác góc tương ứng của hai tam giác đồng dạng thì bằng nhau. (9)
11E, D, \parallel, space, C, BNếu một đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b phân biệt và trong số các góc tạo thành có một cặp góc
bằng nhau thì hai đường thẳng a và b song song với nhau. (10)
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?