If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Ôn tập về phân tích đa thức bậc hai đơn giản

Phân tích các đa thức bậc 2 là phép tính ngược lại với phép nhân đa thức. Ví dụ,  x^2+3x+2 được phân tích thành  (x+1)(x+2) vì khi thực hiện phép nhân (x+1)(x+2), ta được  x^2+3x+2. Bài viết này ôn lại các bước căn bản để phân tích các đa thức bậc 2 thành tích của 2 đa thức.

Ví dụ:

Phân tích đa thức thành tích của hai đơn thức.
x2+3x+2
Mục đích của chúng ta là viết lại biểu thức dưới dạng sau:
(x+a)(x+b)
Khi thực hiện phép nhân (x+a)(x+b), chúng ta có một gợi ý như sau.
x2+3x+2=(x+a)(x+b)=x2+ax+bx+ab=x2+(a+b)x+ab
Suy ra (a+b)=3ab=2.
Sau khi thử một số giá trị của ab, ta thấy a=1, b=2 thỏa mãn cả hai điều kiện trên.
Thế giá trị tìm được ở trên, ta có:
(x+1)(x+2)
Và chúng ta cũng có thể thực hiện phép nhân hai đa thức để kiểm tra kết quả nếu muốn:
 (x+1)(x+2)= x2+2x+x+2= x2+3x+2
Chính xác, kết quả là đa thức ban đầu, nên chúng ta đã phân tích đa thức thành nhân tử đúng:
(x+1)(x+2)
Nếu bạn muốn xem thêm ví dụ khác, hãy xem thử video này.

Luyện tập

Phân tích đa thức thành tích của hai đơn thức.
x2x42=

Nếu bạn muốn có thêm nhiều bài luyện tập, hãy xem thêm bài tập này.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.