If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Ôn tập về phân tích đa thức bậc hai đơn giản

Phân tích các đa thức bậc 2 là phép tính ngược lại với phép nhân đa thức. Ví dụ,  x^2+3x+2 được phân tích thành  (x+1)(x+2) vì khi thực hiện phép nhân (x+1)(x+2), ta được  x^2+3x+2. Bài viết này ôn lại các bước căn bản để phân tích các đa thức bậc 2 thành tích của 2 đa thức.

Ví dụ:

Phân tích đa thức thành tích của hai đơn thức.
x, squared, plus, 3, x, plus, 2
Mục đích của chúng ta là viết lại biểu thức dưới dạng sau:
left parenthesis, x, plus, a, right parenthesis, left parenthesis, x, plus, b, right parenthesis
Khi thực hiện phép nhân left parenthesis, x, plus, a, right parenthesis, left parenthesis, x, plus, b, right parenthesis, chúng ta có một gợi ý như sau.
x2+3x+2=(x+a)(x+b)=x2+ax+bx+ab=x2+(a+b)x+ab\begin{aligned} x^2+\goldD{3}x+\blueD{2}&=(x+a)(x+b) \\\\ &= x^2 +ax+bx + ab \\\\ &= x^2 +\goldD{(a+b)}x + \blueD{ab} \end{aligned}
Suy ra start color #e07d10, left parenthesis, a, plus, b, right parenthesis, equals, 3, end color #e07d10start color #11accd, a, b, equals, 2, end color #11accd.
Sau khi thử một số giá trị của ab, ta thấy a, equals, start color #1fab54, 1, end color #1fab54, b, equals, start color #1fab54, 2, end color #1fab54 thỏa mãn cả hai điều kiện trên.
Thế giá trị tìm được ở trên, ta có:
left parenthesis, x, plus, start color #1fab54, 1, end color #1fab54, right parenthesis, left parenthesis, x, plus, start color #1fab54, 2, end color #1fab54, right parenthesis
Và chúng ta cũng có thể thực hiện phép nhân hai đa thức để kiểm tra kết quả nếu muốn:
 (x+1)(x+2)= x2+2x+x+2= x2+3x+2\begin{aligned} &~(x+1)(x+2) \\\\ =&~x^2+2x+x+2 \\\\ =&~x^2+3x+2 \end{aligned}
Chính xác, kết quả là đa thức ban đầu, nên chúng ta đã phân tích đa thức thành nhân tử đúng:
left parenthesis, x, plus, start color #1fab54, 1, end color #1fab54, right parenthesis, left parenthesis, x, plus, start color #1fab54, 2, end color #1fab54, right parenthesis
Nếu bạn muốn xem thêm ví dụ khác, hãy xem thử video này.

Luyện tập

Phân tích đa thức thành tích của hai đơn thức.
x, squared, minus, x, minus, 42, equals

Nếu bạn muốn có thêm nhiều bài luyện tập, hãy xem thêm bài tập này.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.