If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Ôn tập nhận diện các hình tứ giác (hình chữ nhật, hình vuông và hình thoi)

Vấn đề

Hình dưới đây có thể gọi là hình gì?
A four-sided shape. Each side is labeled 10 centimeters. The corners of the shape are not right angles.
Chọn tất cả đáp án đúng:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?