If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Ví dụ: Các góc của tam giác

Tìm số đo góc của các tam giác. Được tạo bởi Sal Khan.

Thuyết minh video