If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Tìm số đo góc bằng cách sử dụng tam giác

Vấn đề

Tìm số đo của start color #11accd, x, with, \widehat, on top, end color #11accd?
Các góc có thể được vẽ không đúng tỉ lệ.
start color #11accd, x, with, \widehat, on top, end color #11accd equals
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
  • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
  • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
degrees
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?