If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Ôn tập về góc của tam giác

Ôn tập những kiến thức cơ bản về góc của tam giác và thử áp dụng để giải vài bài tập.

Tổng các góc của tam giác

Góc trong được tạo nên từ cạnh của hình và ở bên trong hình.
Tổng 3 góc của mọi tam giác bằng 180, degrees.
Ví dụ:
109, degrees, plus, 23, degrees, plus, 48, degrees, equals, 180, degrees
Muốn tìm hiểu thêm về cách chứng minh tổng ba góc của tam giác? Nhấn vào video này.

Tìm số đo góc còn thiếu

Vì tổng các góc trong của tam giác luôn là 180, degrees, ta có thể dùng công thức để tính số đo góc còn thiếu.
Ví dụ:
Tìm giá trị của x trong tam giác dưới đây.
Ta có thể dùng công thức sau để biểu diễn tam giác:
x, degrees, plus, 42, degrees, plus, 106, degrees, equals, 180, degrees
Số đo góc còn thiếu là 180, degrees trừ đi số đo hai góc còn lại:
x, degrees, equals, 180, degrees, minus, 106, degrees, minus, 42, degrees
x, equals, 32
Số đo góc còn thiếu là 32, degrees.
Muốn tìm hiểu thêm về tìm số đo góc còn thiếu? Nhấn vào video này.

Luyện tập

Bài 1
  • Hiện tại
Tìm giá trị của x trong tam giác dưới đây.
x, equals
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
  • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
  • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
degrees

Muốn làm thêm nhiều bài tập như thế này? Nhấn vào bài tập này

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.