If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Các bài toán ứng dụng về tỉ số bằng nhau

Vấn đề

Công thức làm bánh quy ưa thích của Vinh sử dụng 250 g bột cho mỗi 170 g bơ. Linh làm bánh quy với 750 g bột cho mỗi 630 g bơ.
Vinh sẽ nghĩ như thế nào về lượng bơ trong những chiếc bánh của Linh?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?