If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Lũy thừa của 1 và -1

Sử dụng quy luật số mũ lẻ và chẵn để tìm dấu của lũy thừa. Được tạo bởi Sal Khan.

Thuyết minh video