If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 7 (Việt Nam) > Chương 3

Bài học 1: Thể tích của một số hình

So sánh thể tích của hai hình theo khối lập phương một xăng-ti-mét khối

Vấn đề

Các hình hộp chữ nhật sau được xếp từ những khối lập phương cùng có thể tích là 1 cm3.
Hỏi hình hộp chữ nhật nào có thể tích lớn hơn?
Một số khối lập phương có thể nằm sau các khối lập phương khác. Hãy hình dung tất cả các khối.
Chọn 1 đáp án: