If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Diện tích toàn phần của một hình hộp chữ nhật

Diện tích toàn phần là tổng các diện tích của các mặt (hoặc bề mặt) trên một hình học 3D. Một hình lập phương có 6 mặt hình chữ nhật. Để tìm diện tích toàn phần của một hình lập phương, hãy cộng diện tích của tất cả 6 mặt. Chúng ta cũng có thể kí hiệu chiều dài (l), chiều rộng (w), và chiều cao (h) của hình hộp và sử dụng công thức, S=2lw+2lh+2hw, để tìm diện tích toàn phần.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

ở trong video này chúng ta sẽ cùng khoảng cách tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật này và tác hình thể làm chính là mình sẽ tính diện tích của những phần mà mình có thể nhìn thấy được và mình sẽ liên tiếp Nó với những phần mà mình không thể nhìn thấy được sau đó thì mình sẽ + các phần diện tích đóng với nhau đầu tiên thì mặt phía trước mình có chiều dài là 20 và chiều rộng là 10 cm vậy nên mình biết là diện tích của nó sẽ ra 20 X10 bằng 200 cm vuông để cho biết 200 cm vuông ở đây bây giờ mình sẽ giết 200 ở bên này đó là diện tích của phần phía trước và mình cũng biết rằng phần phía trước thì sẽ có diện tích bằng với phần phía sau của chiếc hộp vậy nên mình cần 200 nữa còn đây sau đó thì mình sẽ cần tiếp đến phần diện tích ở phía trên mặt phía trên một chiếc hộp thì sẽ có độ dài ở đây là 3 cm này 3cm và mình biết được rằng chiều rộng của hình hộp chữ nhật này là 10 cm vậy hết diện tích của phần tử thiêng sẽ là 30 cm vuông ở thì mình sẽ viết 30 ở đây và mình biết rằng phần phía dưới của chiếc hộp cũng sẽ có diện tích bằng với mặt phía trên của chiếc hộp vậy nên mình sẽ biết 30 nữa và bây giờ thì mình sẽ tính đến mặt bên của chiếc hộp mặt bên của chiếc hộp có chiều dài bằng 20cm thì mình sẽ biết chiều dài bằng 20cm Ừ chiều dài này bằng 20cm từ 20cm 3G vậy nên diện tích của mặt này sẽ là 20 x 3 = 60 cm vuông Xin chào mình cũng biết rằng diện tích của mặt bên này sẽ bằng diện tích của mặt đối diện vậy nên mình sẽ tuần hai lần 60 ở đây mình sẽ ghi 60 và thêm 60 nữa và sau đó thì chúng ta sẽ cộng hết tất cả các diện tích này lại chúng ta sẽ có không cũng không bằng 03 + 3 mũ 6 + 6 + 6 = 18 viết 8 nhớ một và một cộng hai cộng hai bằng năm 580 cm vuông chính là diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật này à à à