If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 6 (Việt Nam) > Chương 5

Bài học 10: Phép chia số thập phân

Chia số tự nhiên để được thương là số thập phân (số chia có 2 chữ số)

Vấn đề

Điền số thập phân thích hợp vào ô trống:
606:15=
  • Đáp án của bạn nên là
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75