If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Đơn vị đo diện tích héc-ta

Giới thiệu đơn vị đo diện tích héc-ta và chỉ ra mối liên hệ của nó với các đơn vị đo diện tích khác, ví dụ như mét vuông. Được tạo bởi Aanand Srinivas.

Tham gia cuộc thảo luận?

Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video