If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Đơn vị đo diện tích héc-ta

Giới thiệu đơn vị đo diện tích héc-ta và chỉ ra mối liên hệ của nó với các đơn vị đo diện tích khác, ví dụ như mét vuông. Được tạo bởi Aanand Srinivas.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

từ hôm nay chúng mình sẽ không tìm hiểu về một đơn vị diện tích rất là thông dụng tên là hack ta chúng ta viết là hết khi Nghiệt Ngã Karaoke là ký hiệu của nó là sữa hết về chữa tại sao chúng mình cải thảo hecta nỉ Chẳng phải chúng mình đã có rất nhiều đơn vị đo diện tích là mm vuông xăng ti mét vuông mét vuông và km vuông vậy sao Em thử hình dung nhé Giả sử bây giờ chúng ta đi tìm mua một mảnh đất bao nhiêu mảnh đất chúng ta đang tìm mua này nhỏ nhỏ xinh xinh thôi khi dùng mét vuông là hợp lý nhất tức là á chúng mình sẽ tìm hiểu xem mảnh đất đó chứa được bao nhiêu ô vuông có độ dài mỗi cạnh là một mét như thế này nhưng mà nếu chúng mình muốn tìm mua một mảnh đất và cỡ lớn hơn thì sao khi đó chúng ta sẽ cần dùng một đơn vị diện tích lớn hơn là đơn vị diện tích lớn hơn mà chúng mình biết chỉ có kilômét vuông mà thôi và 1 km vuông lại lớn hơn một mét vuông rất nhiều phải không nào chúng mình nghỉ nhé trà sữa đầy chúng ta có hình vuông này đi theo 1 km vuông đất khi chỉ riêng một cạnh của nó thôi đã bằng 1 km2 cũng chính bằng 1.000 mét rồi ra lấy hộ sản có cạnh nhân với nhau để tìm ra diện tích của 1 km vuông chúng ta sẽ được 1 km vuông bằng 1000 cá nhân Với 1.000 và sẽ vắng một triệu mét vuông Ừ như vậy 1km vuông rất là lớn thì không nào kilômét vuông ở đây thì phù hợp cho việc Tính diện tích của một vùng hoặc một thành phố mà thôi trong khi đó mét vuông của chúng ta lại chỉ phù hợp để đo câu đất nhỏ và vừa chính vì vậy trong các trường hợp là chúng mình cần đó các mảnh đất có lớn ta sẽ cần một đơn vị lớn hơn mét vuông nhưng mà nhỏ hơn kilômét vuông đó lý do chúng mình có hack kể Một hecta bằng bao nhiêu nhỉ Em thử tưởng tượng Một hecta bằng diện tích của một hình vuông có độ dài mỗi cạnh bóng 100m có như vậy Một hecta đổi ra được bao nhiêu mét vuông nhỉ chúng ta sẽ có Một hecta bằng 100 nhân với 100 và bóng 10.000 hai mét vuông như vậy Một hecta bóng 10.000 mét vuông cơm nhé Bây giờ chúng mình cũng thử làm một ví dụ Giả sử Bây giờ chúng mình có một mảnh đất rộng 2,5 hecta và chúng mình đang một lát gạch cho mảnh đất này chắc chắn mỗi viên gạch lát có diện tích bằng 1 mét vuông cách làm của bạn nè rất là đơn giản thôi chúng mình chỉ cần đổi 2,5 hecta rau mét vuông là xong chúng ta đã biết Một hecta bóng 10.000 mét vuông như vậy 2,5 hecta chị sẽ vắng 10.000 nhân với 2,5 và bóng 25.000 hai mét vuông Ừ như vậy chúng mình sẽ cần 25 những viên gạch Để lát toàn bộ 2,5 hecta này nhé