If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Bài toán về tỉ số phần trăm: thuế và giảm giá

Giải các bài toán về phần trăm về thuế, tiền thưởng, và giảm giá theo phần trăm.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

em về bài thơ chúng mình trang mua một chiếc cổng ngoài tiền vàng trong còn phải trả thêm 0,72 đôla tiền thuế mua hàng Hỏi giá tiền gốc của chiếc vòng là bao nhiêu biết rằng chiếc vòng bị đánh thuế 6 phần trăm tại đây các em nên tạm dừng video lại và thử nghĩ trước xem nhé ạ Bây giờ chúng mình cùng là nào trước hết để làm được bài này chúng mình cần tìm hiểu về các tỉnh thuế mua hàng đã ta có tiền thuế mua hàng chị sẽ băng đào gốc cá nhân với phần trăm thuế Ừ lúc nào ở đây để tìm được giá gốc chúng mình sẽ lấy tiền thuế mua hàng chia cho số phần trăm thuế nhé Chúng mình sẽ viết lại nào giá gốc chị sẽ tăng tiền thuế mua hàng khi chia cho phần trăm thuế A và tới đây chúng mình chỉ được thay dữ kiện đề bài vào thôi chúng mình có giá gốc sẽ tăng tiền thế mua hàng là 0,72 đôla 0,72 chia cho phần trăm thuế ở đây là 6 phần trăm cho 6 phần trăm ở đây cũng chính bằng 6/100 các em nhé luyện tập có 0,72 chia cho 6 phần trăm nhưng mà ở đây chúng mình mới đăng nhất thôi Bây giờ chúng mình sẽ trình bày bài này lại một cách hoàn chỉnh nhé vì chúng mình sẽ viết bài giải hai chấm Đề bài hỏi chúng mình hỏi giá tiền gốc của chiếc vòng là bao nhiêu nên chúng mình sẽ ghi lời giải lá giá từ gốc của chiếc vòng là giá tiền anh tóc của chiếc vòng là A2 chấm chúng ta sẽ lấy 0,72 khi chia cho 6 phần trăm hai chính là 6/100 tới đây chúng mình hoàn toàn có thể nhập nhanh được nhé cả có 0,72 chia cho 6/100 cũng chính bằng 0,72 X100 chia cho 6 0,72 X100 bóng 72 72 chia cho 6 chúng ta sẽ được 12 em đừng tỉa đây là đô la nhé khi thiết lập lại đáp án của bài này nắng á a12 Đôla ở tại đây chứng minh hoàn toàn có thể kiểm tra lại đáp án này nhé Giả sử Nếu bây giờ chúng mình lấy 6 phần trăm thuế nhân với 12 đôla chúng mình chắc chắn sẽ tìm được 0,72 đôla tiền thuế mua hàng bây giờ chúng mình sẽ làm cho một ví dụ nữa nhé Anh ở ví dụ Thứ hai này về bài yêu cầu cần mua 1 chiếc áo có giá là 34,5 đôla tay mở cửa hàng đang giảm giá 25 phần trăm hỏi giá gốc của chiếc áo này là bao nhiêu tại đây các em nên tạm dừng vì điều lại và thử tự nghĩ xem nhé ạ Bây giờ chúng mình cùng làm nào tương tự như ở ví dụ một ở ví dụ 2 để tìm được giá gốc của chiếc áo là bao nhiêu chúng mình cần biết cách tính giá trị của chiếc áo ở thời điểm hiện tại đã càng sẽ lấy giá gốc - 25 phần trăm của giá gốc 25 phần trăm của giá gốc ở đây cũng chính là số tiền mà bạn tục được giảm giá nhé lấy giá gốc - 25 phần trăm của giá gốc chúng ta sẽ được giá trị của chiếc áo ở thời điểm hiện tại thầy cũng chính là 34,5 đô là cà ri giá gốc luôn được coi được một trăm phần trăm à vì giá gốc luôn được coi là một trăm phần trăm lấy một trăm phần trăm giá gốc - 25 phần trăm giá gốc chúng ta sẽ được 75 phần trăm giá gốc và 75 phần trăm giá gốc này cũng chính Bằng và 14,5 đôla play Chúng Mình nhận thấy được rằng để tìm giá gốc để tìm giá gốc chúng mình sẽ lấy 34,5 đôla 34,5 chia cho 75 phần trăm ở đây cũng chính là chia cho 75/100 nhé vào tới đây chúng mình chỉ cần giải phép tính này nhưng thường thôi nhưng mà ở đây chúng ta mới đang làm ra nhé Bây giờ chúng mình sẽ đi trình bày bài này lại một cách hoàn chỉnh nhé Và sẽ viết Mở bài giải em coi sản xuất của chiếc áo là một trăm phần trăm Coi cá gốc của chiếc áo là một trăm phần trăm sau khi giảm 25 phần trăm giá gốc đã có chiếc áo bằng một trăm phần trăm - 25 phần trăm đá bóng 75 phần trăm Ừ từ đây giá gốc của chiếc áo là 34 4,5 chia cho số 75 phần trăm hai cũng chính bằng 75/100 sẽ bằng ở đầy chúng ta nhằm nhanh chức 34,5 chia cho 75/100 sẽ bóng 34,5 X100 chia cho 75 34,5 X100 sẽ vắng 3.450 Và bây giờ chúng mình sẽ phải đi tính 3.450 chia 75 nhé phép tính này chúng mình giữ thực hiện ra ngoài chúng ta sẽ áp ở đây 3.450 chia cho 75 chúng mình sẽ được 30 40 triệu cho 75 nên chúng ta sẽ lấy 345 chia cho 75 nhé 345/7 15 chúng ta sẽ được 44 45 tấn 20 biết không nhớ 24 X7 bóng 28 28 cộng 22 bánh bà Mười 345 - 3 A5 - không bằng 54 chứ không bằng 4 bà chửi bà là hết hai tiếp số 0 ở đây xuống chúng ta được 450 450 chia cho 75 sẽ bằng 66 đến 5 bóng 30 phút không nhớ ba 6 đến 7 bằng 42 42 cộng 13 bằng 45 450 - 450 đã hết như vậy Ở đây kết quả của chúng ta sẽ vắng 46 nhé đơn vị ở đây là đô la và chúng ta sẽ chốt lại Đáp số là 46 đôla chứng minh hoàn toàn có thể kiểm tra lại đáp án này nhé và chúng mình cũng có rất nhiều cách để kiểm tra chúng ta có thể lấy 46 - 25 phần trăm của 46 để xem có gia 34,5 không hoặc số mình có thể lấy 75 phần trăm x46 đôla để xem có ra 34,5 đôla không nhé và khi mình đã hoàn thành xong vai này dối