If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 5 (Việt Nam) > Chương 2

Bài học 9: Trừ hai số thập phân

Các phương pháp để thực hiện phép trừ số thập phân đơn giản

Dùng hàng giá trị và trục số để thực hiện phép trừ, ví dụ như phép trừ 1,5-0,7.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

ở trong video này chúng ta sẽ học cách trừ số thập phân và chúng ta sẽ học một cách chậm rãi thôi chồng các video khác thì chúng ta sẽ học những cách nhanh hơn để giải các bài toán phức tạp hơn nhưng mà ở đây thì chúng ta có 0,3 - 0,22 là 3/10 - 2/10 thì sẽ bằng mấy nhỉ Bây giờ thì có rất là nhiều cách bạn có thể giải được bài toán này và mình khuyến khích bạn dừng video lại và Thủ tướng Mỹ xem trước khi chúng ta làm cùng nhau nhé Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng làm với nhau này mình có thể viết lại không phải 3 = 3/10 và mình cần phải lấy đi 2/11 Ừ Nếu mình có 3 và mình - 2 thì bây giờ mình còn lại bao nhiêu mình sẽ chỉ còn lại một thôi và kết quả sẽ là một phần mượt mình còn lại một phần mười và mình hoàn toàn có thể làm với hình ảnh ở đây mình có một đơn vị và đơn vị này được chia thành 10 phần bằng nhau và chúng ta đã thấy có 3 phần được tô đậm vậy nên là mình có thể hình dung 3 than màu xanh này chính là 3/10 và bây giờ mình cần bỏ đi 2/10 mình sẽ cần bỏ đi 2/10 mình sẽ tô đây là 1/10 này và đây là 2/17 đi chúng ta còn gì nhỉ chúng ta chỉ còn lại một phần mười mà thôi khi sex khi chúng ta chỉ có lại 1/10 ạ Và bây giờ thì ở trên nền tảng này chúng ta sẽ thử làm như cái bài toán phức tạp hơn và trước hết thì mình sẽ xóa đi cái này đi đã ạ Bây giờ mình muốn lấy 1,5 Em hãy là một và 5/10 rồi mình - 0,7 Ở Hắc hoặc là mình có thể nói là 7/10 bây giờ thì các bạn có thể dừng video lại và xem xem mình có thể tự tính được phép tính này không nhé á em có rất là nhiều cách để giải phép tính này và mình sẽ nói cho bạn cách mà mình đang nghĩ ở trong đầu mình có thể viết lại 1,5 là một cộng với 0,5 hay là một cộng 15/10 và sau đó Thi - 7/12 là 0,7 mình sẽ viết lại bằng màu xanh này 0,7 và bây giờ thì có rất là nhiều cách để mình có thể làm tiếp mình có thể biết là một thì bằng 10/10 vậy nên mình sẽ viết lại đây là 10/10 và 0,5 thì chính là 5/10 rồi - 7/11 Anh pha 10/10 + 15/10 thì sẽ là 15/10 Từ 1,5 thì chính là một cộng với 5/10 và cũng chính là 15/10 - 7/10 ạ Bây giờ thì mình có 15 và 7 - Bởi vậy nhưng 15 - 7 sẽ là 8 mình còn lại là 8/10 i anh ta vừa rồi thì cắt mà mình đã làm là mình chỉ làm việc với phần người bạn thôi Khi mình có 1,5 tức là một 15/10 thì mình cũng có thể gọi nó là 15/10 mình sẽ biết 15 phần mười đây Vợ Hàng của đơn vị mình chỉ còn không mà thôi vậy nên nó sẽ trở thành 15 phần mười và mình - 7/10 thì mình sẽ chỉ còn là tám phần mười mình sẽ biết là 0,8 hay là tám phần mười à ạ Bây giờ chỉ có một cách khác mà bạn có thể nghĩ đó chính là khi mà bạn quay lại ở chỗ này này thì bạn sẽ thấy là mình lấy một mình hoàn toàn có thể - không phải bởi trước Ừ Rồi sau đó thì mình cộng với 0,5 sau tức là lấy một chứ 0,7 nể và sau đó đi mình cộng với 0,5 thì mình cộng với 0,5 và 1 - 0,7 thì tức là 10/10 - 7/10 mình có mưa em mình - bẩn bây giờ mình sẽ chỉ còn 3/10 3/10 + với 5/12 là 0,3 cộng với 0,5 thì 0,3 cộng 0,5 sẽ bằng 0,8 hay chính là 8/10 có rất là nhiều cách để giải bài này và mình đang cố chỉ là cho bạn tất cả những cách có thể để bạn có thể giải được bài này bây giờ víu như mình sẽ một cái tia số ở đây và tia số giữa bắt đầu từ không và mình có 123456789 10 vào đây dưới là một sau đó thì 12345 đây sẽ là 1,5 Ê mày phải bắt đầu từ 1,5 là ngay ở đây A và mình sẽ lấy 1,5 mình - 0,7 thì một cách nữa mà mình có thể làm là mình lấy 1,5 rồi mình - 0,5 trước Thì mẹ sẽ - không phải năm trước và sau đó thì mình sẽ đến lớp một và sau đó thì mình - thêm 0,2 nữa và bây giờ mình sẽ ở 8/12 là 0,8 bệnh nên vừa rồi cái cách mà mình đã làm thì đó chính là mình lấy 1,5 và mình - 5/12 là 0,5 - 0,5 và sau đó mình trừ tiếp cho 0,2 và lý do mà mình đã chia ra thành như thế này bởi vì là 1,5 - 0,5 thì sẽ dễ tính hơn 1,5 - 0,5 thì chúng ta đã biết là bằng 1 Từ 1,5 - 0,5 bằng một sau đó thì mình chỉ cần - 0,2 mà thôi và 1 - 0,2 U19 0,2 thì như các bạn đã thấy là chúng ta còn 8/12 là 0,8 đây là rất nhiều cách khác nhau mà bạn có thể sử dụng để giải bài toán này và Đó cũng chính là một cách mà mình và rất là nhiều người khác cố gắng tính nhẩm ở trong đầu