If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 5 (Việt Nam) > Chương 2

Bài học 9: Trừ hai số thập phân

Các phép trừ số thập phân phức tạp hơn với hàng phần trăm

Bạn An dùng hàng giá trị và phân tích số để trừ các số thập phân ở phần trăm, như 8,38-4,54.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

cho ví dụ như chúng ta một tính phép tính 8,38 - a 4,54 anh ở đây thì các bạn có thể tạm dừng video lại để xem xem mình có tự tính được phép tính này không nhé em có rất là nhiều cách để chúng ta tính được phép tính này và mình sẽ dạy các bạn cách mà hiện tại mình đang nghĩ đến mình có thể viết lại là 8,38 - a 4,38 gì và tại sao mình lại chọn 38 phần trăm nhỉ bởi vì nó sẽ triệt tiêu với 38 phần trăm rồi số 8,38 và bây giờ mình phải - thêm một chút nữa mình đã - 38 phần trăm rồi Mà tổng cộng mình cần phải - 54 phần trăm Vậy thì 54 - 38 bằng bao nhiêu mình đang cố gắng tính nhẩm 54 - 38 để đi từ 38 đến 48 thì mình cần thêm 6 bạn có thể thêm 10 nữa Vậy là mình cần phải - 0,16 hoặc là 16 phần trăm nữa làm sao mà làm được như vậy bởi vì 54 bằng 38 cộng với 16 Nếu mình cần - 54 phần trăm thì sẽ - 38 phần trăm trước và sau đó thì mình - thêm 16 phần trăm nữa và tại sao mình chẳng 38 phần trăm bởi vì nó sẽ triệt tiêu ở đây Vậy là mình sẽ có 8 - 4 sẽ bằng 4 A và 38 phần trăm - 38 phần trăm sẽ là hết vì vậy nên mình sẽ chỉ còn là 4 - 16 phần trăm hay là 0,16 Bây giờ thì mình sẽ tính tiếp như thế nào nhỉ Mình sẽ lấy 4 - 0,16 như thế nào mình có thể thử tính là mình sẽ lấy bốn phần chú đi 16 phần trăm và mình sẽ còn 3 và 84 phần trăm tin tức là mình có thể chia ra như thế này bốn thì sẽ là ba cộng với có một trăm phần trăm I - 16 phần trăm Á và một trăm phần trăm - 16 phần trăm sẽ là 84 phần trăm chỗ này sẽ là 84 phần phần trăm A và mình cũng có thể viết lại là 0,84 bây giờ mới có 3 cộng với 0,84 ạ Bây giờ mới có 3 cộng với 0,84 thì nó sẽ bằng a 3,84 a 3,84 tức là ba và 84 phần trăm bây giờ thì như mình đã nói là có rất là nhiều cách để chúng ta giải được bài toán này một cách khác mà chúng ta có thể làm đầu tiên thì mình sẽ lấy phần nguyên - phần nguyên tức là 8 - 4 38 - 4 và sau đó thì mình sẽ lấy phần 10 - phần 10 nghĩa là mình sẽ lấy 3/10 chủ đề 5/12 là 0,3 - 0,5 A và sau đó thì mình sẽ lấy phần trăm - phần trăm nghĩa là mình sẽ lấy 0,08 - 0,04 A và cái này thì dễ rồi này 8 - 4 thì dễ rồi 0,08 chứ không phải không muốn cũng dễ rồi nhưng không phải ba chứ không phải đăng ký sẽ như thế nào mình không có đủ 0,5 để trừ và vì vậy nên mình phải lấy một đơn vị lực tán và khiến cho nó trở thành 7 cộng thêm mình sẽ cộng thêm một đơn vị vào bên này mình có thể viết lại như thế này nhá Đây sẽ là bài cộng thêm 10 phần 10 37 cộng thêm 10/10 và mình có thể lấy 10/10 này và Thêm nó vào 0,3 vậy nên mình có thể viết lại là 7 - 4 + với 10/10 em cộng thêm 3/10 A và - 5/10 ở cuối cùng thì mình sẽ có 0,08 chưa 0,04 thì đơn giản là bà không phải 042 là bốn phần trăm a 0,04 ạ Và bây giờ thì mình sẽ tính tiếp như thế nào nhỉ 7 - 4 thì sẽ là bằng 3 à còn 10/10 cộng với 3/10 ngày 10/10 cộng thêm 3/10 thì chúng ta sẽ được 13/10 và 13/10 - 5/10 thì sẽ còn 8/10 mình sẽ viết 80 hạt phần mười và 4 nửa Hành phần trăm Vậy bên một lần nữa chúng ta có kết quả là 3,84 3 đơn vị 8/10 và 4 phần trăm 23 và 84 phần trăm