If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 5 (Việt Nam)

Khóa học: Toán lớp 5 (Việt Nam) > Unit 2

Bài học 9: Trừ hai số thập phân

Dùng hình minh họa theo hàng phần mười và phần trăm để trừ hai số thập phân.

Vấn đề

Tính:
Gợi ý: Sử dụng hình minh họa.
0, comma, 71, minus, 0, comma, 46, equals
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
  • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
  • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
A square divided into 100 equally-sized smaller squares to represent hundredths. 71 squares are shaded and 29 squares are not shaded.
A square divided into 100 equally-sized smaller squares to represent hundredths. 46 squares are shaded and 54 squares are not shaded.
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?