If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 5 (Việt Nam) > Chương 2

Bài học 9: Trừ hai số thập phân

Dùng hình minh họa theo hàng phần mười và phần trăm để trừ hai số thập phân.

Vấn đề

Tính:
Gợi ý: Sử dụng hình minh họa.
0,710,46=
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
A square divided into 100 equally-sized smaller squares to represent hundredths. 71 squares are shaded and 29 squares are not shaded.
A square divided into 100 equally-sized smaller squares to represent hundredths. 46 squares are shaded and 54 squares are not shaded.