If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Tìm mối liên hệ giữa phân số, số thập phân, và phần trăm

Vấn đề

Hình vuông dưới đây tương đương với 1 đơn vị.
Hãy biểu diễn phần được tô màu dưới dạng phân số, số thập phân và tỉ số phần trăm trên 1 đơn vị.
Phân số:
 • Đáp án của bạn nên là
 • một phân số có tử nhỏ hơn mẫu, ví dụ như 1/2 hoặc 6/10
 • một phân số có tử lớn hơn mẫu, ví dụ như 10/7 hoặc 14/8
Số thập phân:
 • Đáp án của bạn nên là
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
Phần trăm:
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
%