If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Phân tích số thập phân

Vấn đề

36 000,06=?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?