If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Phân tích số thập phân

Vấn đề

36 000,06=?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?