If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Các bài toán về tổng và tỉ số

Bạn An giải một bài toán khó về tỉ số. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

ở trong một lớp học tỷ lệ giữa nữ sinh và nam sinh là 58 Vậy là cứ mỗi năm nữ sinh và phải có 8 năm sinh nếu trong lớp học có 65 học sinh tất cả bao nhiêu trong số đó sẽ là nữ sinh bạn à Thú vị này đề bài cho tao tỷ lệ nữ sinh với nam sinh nhưng là yêu cầu ta tính xem có bao nhiêu nữ sinh trong tổng số 65 học sinh và cái tôi không biết không chỉ là tỷ lệ nữ sinh và nam sinh nữa mà là tỷ lệ nữ sinh với tổng số học sinh tổng số học sinh thích thì ta phải tìm tỉ lệ đó như thế nào tại đã có một gợi ý là tỷ lệ nữ sinh với nam sinh này nếu cứ mỗi năm nữ sinh phải có 8 năm sinh thì cứ mỗi năm nữ sinh ta có bao nhiêu học sinh tất cả cứ mỗi năm nữ sinh ta sẽ có tổng cộng 5 nữ sinh và 8 năm sinh nghĩa là ta có 13 học sinh tất cả mở cửa cổng 5 và 8 lại thôi tỷ lệ chữ số nữ sinh và tổng số học sinh là năm và 13 nói cách khác nếu bạn muốn chia đều số học sinh thành các nhóm 13 học sinh trong mỗi nhóm 13 Học sinh sẽ có 5 nữ sinh rồi giờ mình có thể giải xem trong lớp có bao nhiêu nữ sinh tất cả nhé đề bài cho biết là trong lớp có 65 học sinh mình không chỉ có một nhóm với 13 học sinh mà mình có 65 học sinh tất cả Vậy có bao nhiêu nhóm 10 365 để đi từ 13 đến 65 bạn cần phải nhân 55 nhân 10 là 50 năm X3 là 15 đúng rồi 13 X5 sẽ là 65 Vậy về cơ bản Bạn có thể hiểu là ta có 5 nhóm 13 học sinh nếu ta có 5 nhóm 13 học sinh vào mỗi nhóm có 5 nữ sinh vậy tay nhưng năm với năm và ta sẽ có 25 Nữ Xinh vậy cứ mỗi 65 học sinh ta sẽ có 25 Nữ Anh dựa trên cắt giữa kiện trong đề bài này