If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Quy đồng mẫu số các phân số

Vấn đề

Chúng ta có 2 phân số, start fraction, 3, divided by, 4, end fractionstart fraction, 7, divided by, 6, end fraction. Chúng ta muốn quy đồng mẫu số hai phân số này.
Mẫu chung nhỏ nhất là bao nhiêu?
Chọn 2 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?