If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Ôn tập về quy đồng mẫu số các phân số

Ôn tập cách quy đồng mẫu số các phân số và giải một số bài tập thực hành.

Mẫu chung

Khi các phân số có cùng mẫu, chúng ta nói chúng có mẫu chung.
Quy đồng mẫu giúp cho việc so sánh, cộng và trừ phân số dễ dàng hơn.

Quy đồng mẫu

Một cách để quy đồng mẫu hai phân số (hoặc nhiều hơn!) là liệt kê bội của từng mẫu, và làm vậy cho đến khi tìm được bội chung nhỏ nhất của tất cả các mẫu.
Ví dụ
Quy đồng mẫu hai phân số start fraction, 7, divided by, 8, end fractionstart fraction, 3, divided by, 10, end fraction.
Các mẫu là 810. Hãy liệt kê các bội của từng mẫu:
Các bội của 8: 8, comma, 16, comma, 24, comma, 32, comma, start color #11accd, 40, end color #11accd, comma, 48, comma, 56, comma, 64, comma, 72, comma, start color #11accd, 80, end color #11accd, point, point, point
Các bội của 10: 10, comma, 20, comma, 30, comma, start color #11accd, 40, end color #11accd, comma, 50, comma, 60, comma, 70, comma, start color #11accd, 80, end color #11accd, comma, 90, comma, 100, point, point, point
start color #11accd, 40, end color #11accdstart color #11accd, 80, end color #11accd là các bội chung của 810. Do vậy, chúng ta có thể lấy một trong hai số này làm mẫu chung. Thông thường, chúng ta sẽ sử dụng mẫu chung nhỏ nhất, vì ta thường tính toán dễ dàng hơn với các số nhỏ hơn.
Hãy chọn start color #11accd, 40, end color #11accd làm mẫu chung.

Viết lại các phân số với mẫu chung

Bây giờ, chúng ta cần viết lại start fraction, 7, divided by, 8, end fractionstart fraction, 3, divided by, 10, end fraction thành các phân số với mẫu chung là start color #11accd, 40, end color #11accd.
Mỗi mẫu sẽ phải nhân với mấy để được start color #11accd, 40, end color #11accd?
start fraction, 7, divided by, 8, end fraction, times, start fraction, divided by, 5, end fraction, equals, start fraction, divided by, start color #11accd, 40, end color #11accd, end fraction
start fraction, 3, divided by, 10, end fraction, times, start fraction, divided by, 4, end fraction, equals, start fraction, divided by, start color #11accd, 40, end color #11accd, end fraction
Kế đến, chúng ta nhân tử với cùng số đó.
start fraction, 7, divided by, 8, end fraction, times, start fraction, 5, divided by, 5, end fraction, equals, start fraction, 35, divided by, start color #11accd, 40, end color #11accd, end fraction
start fraction, 3, divided by, 10, end fraction, times, start fraction, 4, divided by, 4, end fraction, equals, start fraction, 12, divided by, start color #11accd, 40, end color #11accd, end fraction
Bây giờ chúng ta viết lại start fraction, 7, divided by, 8, end fractionstart fraction, 3, divided by, 10, end fraction thành các phân số với mẫu chung.
start fraction, 7, divided by, 8, end fraction, equals, start fraction, 35, divided by, 40, end fraction
start fraction, 3, divided by, 10, end fraction, equals, start fraction, 12, divided by, 40, end fraction
Lưu ý: Các phân số mới bằng với các phân số ban đầu, nhưng chúng thường dễ tính toán hơn vì chúng có cùng mẫu.
Bạn muốn tìm hiểu thêm về các mẫu chung? Hãy xem qua video này.

Luyện tập

Bài 1
Bạn có hai phân số, start fraction, 2, divided by, 5, end fractionstart fraction, 3, divided by, 10, end fraction. Bạn muốn viết lại chúng sao các phân số mới có cùng mẫu (và có tử là số tự nhiên).
Bạn có thể dùng số nào làm mẫu chung?
Chọn tất cả đáp án đúng:
Chọn tất cả đáp án đúng:

Bạn muốn làm thêm các bài tập tương tự? Hãy xem qua bài tập này.