If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Ôn tập về quy đồng mẫu số các phân số

Ôn tập cách quy đồng mẫu số các phân số và giải một số bài tập thực hành.

Mẫu chung

Khi các phân số có cùng mẫu số, chúng ta nói các phân số đó có mẫu số chung.
Quy đồng mẫu số giúp cho việc so sánh, cộng và trừ phân số dễ dàng hơn.

Quy đồng mẫu số

Một phương pháp để quy đồng mẫu số của hai hay nhiều phân số là liệt kê các số chia hết cho từng mẫu và làm vậy cho đến khi tìm được số nhỏ nhất chia hết tất cả các mẫu.
Ví dụ
Quy đồng mẫu số hai phân số 78310.
Hai mẫu số là 810. Chúng ta sẽ liệt kê các số chia hết cho từng mẫu số:
Các số chia hết cho 8: 8,16,24,32,40,48,56,64,72,80,
Các số chia hết cho 10: 10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,
4080 là các số cùng chia hết cho 810. Do vậy, chúng ta có thể lấy một trong hai số này làm mẫu số chung. Thông thường, chúng ta sẽ sử dụng mẫu số chung nhỏ nhất vì như vậy việc tính toán sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Chúng ta sẽ chọn 40 làm mẫu số chung.

Viết lại các phân số với mẫu số chung

Chúng ta cần viết lại 78310 thành các phân số với mẫu chung là 40.
Mỗi mẫu số sẽ phải nhân với mấy để được 40?
78×5=40
310×4=40
Kế đến, chúng ta nhân tử số với cùng số đó.
78×55=3540
310×44=1240
Bây giờ, chúng ta sẽ viết lại 78310 thành các phân số với mẫu số chung:
78=3540
310=1240
Lưu ý: Hai phân số mới bằng với hai phân số ban đầu nhưng sẽ giúp chúng ta dễ tính toán hơn vì có cùng mẫu số.
Bạn muốn học thêm về mẫu số chung? Hãy xem qua video này.

Luyện tập

Bài 1
Cho hai phân số 25310. Chúng ta cần viết lại hai phân số đó sao cho các phân số mới có cùng mẫu số và có tử số là số tự nhiên.
Có thể dùng số nào làm mẫu số chung?
Chọn tất cả đáp án đúng:

Bạn muốn làm thêm các bài tập tương tự? Hãy xem qua bài tập này.

Tham gia cuộc thảo luận?

Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.