If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Đối tượng, biến, dữ liệu định tính và dữ liệu định lượng

Vấn đề

Madison muốn tìm hiểu về tình hình thời tiết của một số thành phố lớn trong cùng ngày. Bảng dưới đây thống kê một số dữ liệu mà bạn ấy thu thập được:
TênMức nhiệt độ cao (độ C)Loại giáng thủyTốc độ gió trung bình (ki-lô-mét trên giờ)Cảnh báo thời tiết khắc nghiệt?
Detroit26mưa15không
San Francisco20không có17không
New York20mưa6
...............
Đối tượng trong tập dữ liệu này là:
Chọn 1 đáp án:
Tập dữ liệu này bao gồm:
Chọn 1 đáp án: