If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Các cá thể, các biến và dữ liệu định tính & định lượng

Vấn đề

Madison thu thập tình hình thời tiết của một số thành phố lớn trong cùng ngày. Đây là một số dữ liệu bạn ấy thu thập được.
Tên thành phốNhiệt độ cao. (độ C)Loại mưaTốc độ trung bình gió (ki-lô-mét trên giờ)Cảnh báo thời tiết khắc nghiệt?
Detroit26mưa15không
San Francisco20không có17không
New York20mưa6
...............
Các cá thể trong dữ liệu này là:
Chọn 1 đáp án:
Dữ liệu này bao gồm:
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?