If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Thử thách làm tròn số đến hàng chục hoặc hàng trăm

Vấn đề

Di chuyển các tấm thẻ để tạo ra một số có hai chữ số phù hợp với điều kiện.
Chú ý: Không phải tất cả các thẻ sẽ được sử dụng.
  • 5 là một trong các chữ số
  • Làm tròn đến hàng chục thành 30
2
3
4
5
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?